A Bazilika Nova

 

más néven is ismert (Basilica Maxentii, Basilica Constantini) 308-ban kezdték el építeni (Maxentius tervei alapján) és 313 után fejezték be (Constantius ideje alatt). A fórum legkésőbb épült basilicája, e végett is nevezik Basilica Novának. Helyéül a Veliát, az Esquilinust aPalatinusszal összekötő dombot választották és ez a legtekintélyesebb rom az egész Forumon. Nem egyházi céllal épült, ahogy a többi Forum Romanumon belüliek sem (mivel kereskedelmi és adminisztratív ügyek lebonyolítására szolgált). A bazilika mint olyan, eredetileg építésztörténeti fogalom és csak később használta és alakította át az egyházi építészet, majd végül a későbbi bazilikaként épült templomok a pápa bizonyos kiváltságát kapták.

 

Az épületből csak a főhajó hátom 25 méter magas boltozatos kupolája maradt ránk, de alapterülete régen 100x65 méteres volt, ami egy központi hajóra, mellékhajókra és a keleti részen (, ahol az eredeti bejárat volt) egy atrium helyezkedett el és tetőszerkezetének legmagasabb pontja 35 méter volt, amelyet korinthoszi oszlopok támasztottak alá. Az épület mellékhajóit még dongaboltozattal fedik, főhajóját azonban keresztboltozatokkal és ez a megoldás korábban egyáltalán nem volt jellemző a bazilikákra. A boltozatok antik betonozási technikával készültek és a a megépített tartóelem vázába ezt a betont és hozzáadott törmelékeket öntötték, majd külső felszínét stukkódíszítéssel borították. A tető bronz lemezekkel volt fedve és padlózatát színes márványok fedik (a Pantheonéhoz hasonlóan). Nyugati vége egy apszissal záródik (itt helyezték el Maxentius ülő szobrát). Amikor Constantius legyőzte Maxentiust, átvette a bazilika építésének szerepét is. Az épületet eredetileg kelet-nyugati irányba tervezték de a déli oldalon egy másik bejáratot nyitott amely háromszárnyas volt és a déli hajó középső részébe vezetett. . Ezzel a bejárattal szemben egy, az eredeti déli apszisnál kisebb apszist is hozzátoldottak az épülethez.